Tisztelt Szülő!

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2021. április 19-től az intézményvezető engedélyezheti a távolmaradást alsó tagozatos tanulóink számára. A szülőknek írásban kell jelezni ez irányú szándékát. Arra nincs lehetőség, hogy ezzel párhuzamosan digitálisan is folytatódjon az oktatása, arra viszont van, hogy a tananyagot és a házi feladatot megkaphassák a hiányzó gyerekek.

Aki 250 óránál többet hiányzik, és a tanuló teljesítménye a tanév során nem volt elegendő számú érdemjeggyel értékelhető, a tantestületünk döntése alapján a tanítási év végén osztályozó vizsgán adhat számot a megszerzett tudásáról.

Továbbra is kötelező lesz iskolánkban a  hőmérsékletmérés, a közösségi tereken a megfelelő távolságtartás és fertőtlenítés.

Az emberi erőforrások minisztere 21/2021.(IV.16.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló határozat alapján:

Ha a szülő igényli, a tanulók felügyeletét 2021. május 10. napjáig az általános iskola 5-8. évfolyamán meg kell szervezni.

Ha bármely kérdés felmerül, továbbra is bátran hívhatnak (06 42) 722 674 vagy a (06 30) 165 2197 telefonszámon.

Tiszadob, 2021. április 16.

Bárány Attila

intézményvezető

Megszakítás