Testvériskola

Testvériskolai szerződést kötöttünk 2011. április 20-án Tiszadobon a Polgármesteri Hivatalban a Sárközújlaki Általános Iskolával (mai nevén Petőfi Sándor Általános Iskola).

A szerződésben rögzítettük:

„CSÁKI FERENC, a Sárközújlaki Általános Iskola (Sárközújlak, Ouşului u. 5, Szatmár megye, Románia) iskolaigazgatója és VITÁNYI GYÖRGY, a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.) iskolaigazgatója e szerződésben deklaráljuk a két iskola közötti testvériséget.
Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk a két iskola tanítói és tanárai közötti tapasztalatok cseréjét, a közös történelmi és irodalmi értékek feltérképezését, megismerését és gazdagítását, közös tanulmányi-, szabadidős-, kulturális-, és sportrendezvények szervezését és lebonyolítását, a két intézmény jó hírnevének öregbítését, a két település lakosainak – gyermekeiken keresztül – egymáshoz közelebb hozását, a két ország kölcsönös megismerését, mindezt az Európai Unió szellemiségében.”

 

Megszakítás