Pedagógusaink

Pedagógus

Végzettség

 1. Bárány Attila

  intézményvezető

általános iskolai tanító

szakvizsgázott pedagógus-tehetséggondozás szakterület, közoktatási vezető

 1. Alexa Lajos

  intézményvezető- helyettes

biológia szakos tanár, környezetvédelem szakos tanár

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

 1. Barócsi Mária
angol nyelvtanár, szociálpedagógus
 1. Barta Karolina
okleveles középiskolai magyartanár
 1. Csikós Renáta
történelem szakos általános iskolai tanár
 1. Dohos Andrea
rajz szakos tanár, mentálhigiénés szakember
 1. Fábri Zoltán László
általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal, testnevelés szakos tanár
 1. Hanuszik Zsolt
matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár
 1. Király János
számítástechnika szakos tanár, technika szakos tanár, az inkluzív nevelés okleveles tanára, műszaki szakoktató, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
 1. Királyné Réthi Julianna
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
 1. Kovács János
testnevelő tanár, okleveles általános iskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, testnevelő-edző
 1. Ledniczky Mónika Zsuzsanna      felsős munkaközösségvezető
ének-zene tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 1. Oláh Ágnes
általános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 1. Pethéné Puskás Erika

     művészeti munkaközösségvezető

okleveles zongoratanár
 1. Porkoláb Antal László
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, kémia szakos tanár
 1. Porkolábné Gadnai Katalin

     alsós munkaközösségvezető

általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, szakvizsgázott pedagógus- egyéni bánásmód, differenciált tanulásszervezés
 1. Szabó Péterné
táncpedagógus (néptánc), általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal
 1. Székelyné Batári Hajnalka
pedagógia szakos nevelőtanár, számítástechnika szakos tanár, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
 1. Tóthné Lakatos Ildikó
általános iskolai tanító ének-zene speciális szakkollégiummal
 1. Gál Miklós
földrajz szakos tanár, általános iskolai tanító, számítástechnika szakos tanár
 1. Mészáros Bonaventúra
matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
Megszakítás