Tiszadobi iskola

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati csücskében, a Holt-Tisza mellett fekszik.Nyíregyházától 42 km, Tiszavasváritól 21 km, Tiszalöktől 17 és fél km távolságra található. Tiszadob és környéke már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. A környékén végzett ásatások során bronzkori leletek, szarmata temető nyomai kerültek felszínre, a falu határában pedig az itt húzódó Csörsz árka és egy földvár nyomaira bukkantak.

A település első írásos nyoma 1220-ból való – a Váradi Regestrum tesz említést róla – majd 1336-ból van írásos nyoma. Hosszú ideig királyi birtok volt, majd a Gutkeled nemzetség Dob-i ágának birtoka. 1430-ban Zsigmond király az egri püspökségnek adományozta.

1588-tól már a Báthori-család birtokai között található. A 17. század végétől II. Rákóczi Ferencé és nővéréé, azonban a szabadságharc bukása után e birtokot is elkobozzák a Rákócziaktól. 1746-ban Károlyi Ferenc vásárolta meg, majd (beházasodás révén) az Andrássy család tulajdona lett a falu és környéke is.

1846-ban a Tisza szabályozásának kezdetét jelképezve itt, Tiszadobon tette az első kapavágást Széchenyi István gróf. E jeles esemény szereplőit idézi fel az itt állított hármas emlékmű: Széchenyi István, Andrássy Gyula és Vásárhelyi Pál emlékműve.

 

Széchenyi István 1845. október 8-án megszemlélte az itt épült gátat, majd másnap 82 fővel megalakult az Alsó-szabolcsi Tiszai Árvízmentesítő Társulat. 1846. augusztus 27-én pedig ünnepélyes külsőségek közepette Széchenyi emelte ki az első nyom földet, s ezzel megindult a Tisza szabályozása. A csonka gúla alakú emlékoszlopot 1865-ben állították az első kapavágás helyén, rajta Szász Károly, a kor ismert költőjének verse méltatja Széchenyi érdemeit. A második emlékoszlopot (három pilon fekvő vörösréz golyó) a helyi földbirtokos, id. Andrássy Gyula (1823-1890) egykori miniszterelnöknek a Tisza szabályozása körüli érdemeiért állították 1909-ben. A harmadik emlékmű Vásárhelyi Pált (1795-1846), a reformkor nagy vízmérnökét ábrázoló szobor, és a nehéz kubikus munkát megörökítő relief 1969-ben készült.

Iskolánk

Iskolánk, a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola múltja több mint 600 évre vezethető vissza. A 354 évvel ezelőtt épült Református Iskola falmaradványa emléktáblával a Helytörténeti Kiállítás épülete mellett található.

Széchenyi István nevét 1990-ben vette fel iskolánk, így ekkortól Széchenyi István Általános Iskola lett iskolánk új elnevezése.

Az 1990/91-es tanévtől Tiszadob Nagyközség Önkormányzata lett az iskola fenntartója és működtetője.

2005-ben elindult a művészeti képzés így nevünk kiegészült Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolára.

2013. január 1-től a KLIK Tiszavasvári Tankerülete a fenntartója és működtetője iskolánknak. Jelenlegi elnevezését 2013.szeptember 1-től használjuk a fenntartó döntése alapján.

Művészeti oktatás keretein belül oktatunk: néptánc-, billentyűs-, grafika-, színjáték tanszakon.

 

Megszakítás