Vöröskeresztes bázisiskola lettünk

Iskolánk a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megyénkben 11.-ként nyerte el a Magyar Vöröskereszt Bázisiskolája címet.

Az avató ünnepséget – iskolánk névadójára is emlékezve- a Széchenyi Nap alkalmából rendeztük. Az iskolánkban különleges alkalom ez az ünnepség,mely összeköt múltat,jelent és jövőt és az újrakezdés mellett a partnerségről, a jövő építéséről, az egészség megőrzéséről szól. A jövő azoké, akik működő partnerkapcsolatokat tudnak kialakítani és az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló, a tapasztalataikat egymás között megosztó egyénekből végül egy jó közösség formálódik.

Iskolánknak régóta szívügye az egészséges életmód népszerűsítése. Pedagógusaink fontosnak tartják a gyermekek egészséges életmódra nevelését. Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az egészség,mely a legdrágább kincsünk.

A bázisiskolai program kiváló lehetőséget teremt arra, hogy szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat a Magyar Vöröskereszttel. Fontos feladatunk, hogy megteremtsük az egészséges élet, a mozgás, táplálkozás, környezet, sportolás egészséget védő feltételeit.

Az iskolánk a vöröskeresztes tanárelnök, Királyné Réthi Julianna vezetésével már évek óta segíti a Vöröskereszt munkáját, célkitűzéseit. Részt vettünk elsősegélynyújtó versenyeken, bekapcsolódtunk a véradásszervezésbe, tagszervezésbe, adománygyűjtésbe. A bázisiskola program keretében a Magyar Vöröskereszt fontos szerepet kap az iskolánkban, a tanulóink megismerik a szervezet tevékenységeit, lehetőségük van a programokon való részvételre. Az ünnepségen a tanulók eskütétellel fogadták meg, hogy hűek lesznek az ifjúsági vöröskereszt célkitűzéseihez.
Már 3 éve szervezünk véradásokat, egészségnapokat, melyekből a szülők és a civilszervezetek is aktívan kiveszik a részüket.
Pályázat keretében 100 fő vett részt elsősegélynyújtó tanfolyamon melyet Király János mentőtiszt iskolánk volt tanulója tartott.
A tanulókat az elsősegélynyújtó ismeretekre szakkör keretében oktatjuk, a negyedik, ötödik, hatodik,hetedik és nyolcadik évfolyamon.
Rendszeresen résztveszünk versenyeken : a vöröskereszt által szervezett megyei versenyen és az országos elsősegélynyújtó versenyen.
Az országos verseny három fordulós, melyet egy budapesti döntő követ.
A 2015/2016-os tanévben az ötödik-hatodik évfolyamos csapatversenyből az első forduló után 117 induló csapatból a második helyen állunk.
A végén nyolc csapat kerülhet a döntőbe.
A hetedik-nyolcadik évfolyamosok 105 indulóból a negyedik helyen állnak. Az első tizenhat csapat jut a döntőbe.

Tiszadob, 2016. április 04.

Királyné Réthi Julianna
vöröskeresztes tanárelnök

Megszakítás