Táblajátékok-LÜK-rigó

Amikor a tantestületünk ellátogatott a Hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodába,az ott tanító kollégáink meggyőzően beszéltek arról, hogy a helyi tantervbe beépítették a táblajátékok tanulását. Hatására javult a gyerekek kommunikációja, kudarctűrése, toleranciája, logikus gondolkodása, kézügyessége, finommotorikája, szem-kéz koordinációja, önfegyelme, szövegértése, szókincse, szabálykövetése, szabadidő hasznos eltöltése, térlátása, figyelemkoncentrációja. Ezek természetesen hatással voltak az iskolai teljesítményekre, magatartásra.

Mivel a két intézmény tanulói összetétele hasonló, arányaiban hasonló a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma mindkét iskolában vannak „bejárós” gyerekek, hasonló magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdünk, mint ők küzdöttek, arra a következtetésre jutottunk, hogy tanulhatnánk tőlük („jógyakorlat”).

Mottóink:

– „Az éhes embernek ne halat adj, hanem tanítsd meg halászni!”
– „ A játszani vágyó gyermeknek teremtsd meg a lehetőséget a játékra!”
– „Ha kevés a pénzed, tanulj meg felhasználni mindent, ami másnak már fölösleges!”

Célok:

– Kognitív kompetenciák, stratégiai gondolkodás, együttműködési és kreatív készség fejlesztése
– A lehető legjobb szinten megtanítani a gyerekeket a táblajátékok használatára

A projekt zárása után lehetőséget kaptunk a MATEHETSZ – től, hogy „Jógyakorlatként” továbbadjuk tapasztalatainkat. Képzést szervezhettünk pedagógusoknak, akiknek nem csak a táblajátékokat taníthattuk meg, hanem az újrahasznosított játékok készítésének fortélyait is. Tanulóink már játékmesterekként voltak jelen, és beavatták a felnőtteket a táblajátékok magával ragadó világába.

HÉTPRÓBÁSOK BAJNOKSÁGA 2015 ORSZÁGOS EGYÉNI ÉS CSAPAT DIÁKVERSENY
2014/2015-ÖS TANÉV

A verseny helyszíne: Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi Sándor út 111.
A verseny ideje: 2015. május 6. péntek 11:00-16:00
A regisztráció ideje: 10:00-10:45
Versenyrésztvevők: 10 fős csapatok – 5 alsós, 5 felsős tanuló. Egyéniben 3 kategória: alsós és felsős diák, valamint felnőtt.
A verseny felelős szervezője: Mészáros Mihály
Eredmények:
2015.június 5. 4 felsős tanuló vett részt:

Balogh Oszkár – 1.helyezés, Bódi Dániel – 11., Galyas Zsolt – 19., Galyas Ernő – 21.(?)

LÜK: Logika Ügyesség Kitartás

A LÜK több generáción átívelő, nemzetközi népszerűségnek örvendő játékos készségfejlesztő rendszer, amely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen örömét és gyors eredményét.
A LÜK rendszert több mint 40 év pedagógiai tapasztalatai alapján fejlesztették ki, világszerte 15 nyelven használják a LÜK-rendszert.
A tanuláshoz legfontosabb képességeket fejleszti: pl.: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó gondolkodás, így megkönnyíti az iskolakezdést is.
A füzetek sokféle fejlesztési területet dolgoznak fel: koncentráció, logika, matematika, anyanyelv, idegen nyelv.
A játék a feladatok megoldására motivál, önállóságra és önellenőrzésre nevel.
A kirakókészlet segítségével lesz a LÜK-rendszer fejlesztő feladatmegoldó eszköz mellett élvezetes és sokoldalú játék is.

A Dinasztia Kiadó által szervezett LÜK – bajnokságban 2009. óta veszünk részt. Osztály szintű forduló, iskolai szintű forduló, kistérségi forduló, országos döntő.
2014. Országos döntőben vett részt Farkas Bianka (2. o.)
2015. Országos döntőben vett részt Balogh Nóra (2.o.)

Az idei területi fordulóra 2016.04.15-én kerül sor Nyíregyházán a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében, 3-3 tanuló a 2.-3.-4. évfolyamokból.
A diákok a kistérségi fordulóban is a korosztályuknak megfelelő a Dinasztia Tankönyvkiadó által összeállított feladatsorokat oldanak meg.

A kistérségi fordulóban 3-3-3 feladatlapot kapnak kézhez, anyanyelv, matematika és logika témakörben. A feladatsorokat megadott sorrendben, egymás után, szünet nélkül kell megoldani, aki hibátlanul (illetve a legkevesebb hibával) oldja meg a feladatokat, az a győztes, az első három helyezett jut tovább a második, a harmadik és a negyedik évfolyamról egyaránt. A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésre minden versenyzőnek.

„Míg Megnövök” Akkreditált Kiváló Tehetségpont által meghirdetett
„ Rigó Énekeljen!”
Környezetvédelmi kárpát-medencei csapatverseny

Céljuk annak tudatosítása, hogy az egyén és környezete szoros kölcsönhatásban van. Az ember és valamennyi élőlény a bioszféra részét képezi. Az élőlényekre nemcsak a környezeti tényezők és más élőlények hatnak, hanem maguk is hatást gyakorolnak környezetükre. Versenyük a fenntartható fejlődés (ökológiai lábnyom) és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően törekszik formálni a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Megismerteti a gyerekeket az egészséges életmód, valamit a tudatos vásárlás fontosságával, segíti őket a környezettudatos magatartás kialakulásában.
A verseny minden évben egy projektfeladatból, hozzá kapcsolódó kétfordulós levelező versenyből, majd területi fordulóból, végül országos döntőből áll. Ebben a tanévben a versenykiírás szerint „Zöldjárőr” – Vizek, vízpartok címmel kapcsolódtunk be a versenybe.
Projektfeladatként azt választottuk, hogy a településünk szabad strandját és környékét megtisztítjuk az ott felhalmozódott hulladéktól, „Tisza-parti – tiszta-party” elnevezésű takarítási akció megszervezésével.
Akciónk sikeres lebonyolításához kértük településünk önkormányzatának, valamint a Tiszavirág Horgászegyesületnek a segítségét a Tisza-part tisztaságának megőrzése érdekében:

– Több hulladékgyűjtő elhelyezése a Tisza-parton
– Ezeknek a hulladékgyűjtőknek a rendszeres ürítéséről való gondoskodás
– Segítséget kértünk az akciónk során összegyűjtött szemét elszállításában

Projektünk megvalósítására 2016.március 2-án került sor.

Eredmények:
2013. Tiszadobi Csalogányok 5. évf. 1.hely – Horváth Mirjam Pálma, Oláh Adrienn, Szabó Anita, Porkoláb Panna
2014. Fülemülék 2. évf. 2. hely – Farkas Bianka, Gyöngy Bálint József, Porkoláb Anna Petra, Porkoláb Márton Gábor
2015. Fülemülék 3. évf. 2. hely – Farkas Bianka, Gyöngy Bálint József, Porkoláb Anna Petra, Porkoláb Márton Gábor
2016.04.25-26. országos döntőben ismét a Fülemülék, Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő ( a területi forduló 2016.02. 12-én volt Újfehértón ) – Gyöngy Bálint József, Oláh Veronika, Porkoláb Anna Petra, Porkoláb Márton Gábor

Tiszadob, 2016. április 04.

Porkolábné Gadnai Katalin
tanító

Megszakítás