Szécehnyi nap és Vöröskeresztes Bázis Iskola

SZÉCHENYI NAP – 2015.09.21.

A Széchenyi Napon szeretettel köszöntök mindenkit Széchenyi István 224. születésnapja alkalmából. Köszöntöm iskolánk tanulóit, dolgozóit,a pedagógusokat,szülőket és meghívott vendégeinket.
Külön köszöntöm a Vöröskereszt vezetőit: 1. Kovács Dávid országos szakmai vezetőt, 2. Karsa Patrik régió vezetőt, 3. Szarkáné Kövi Márta megyei igazgató Asszonyt, 4. Badics Ildikót a területi szervezet elnökét, 5. Sári Józsefné területi szakmai vezetőt. Külön köszöntöm továbbá a Tiszavasvári Tankerület vezetőjét: Dr. Elek Tamás tankerületi igazgató urat, és településünk vezetőjét: Bán György polgármester urat.

Tisztelt Vendégeink, Kollégák! Kedves Gyerekek!

Iskolánk névadója Széchenyi István az ő korának különleges egyénisége volt.
Miért időszerű ma is Széchenyi? Miért emlékezünk meg évről-évre az iskolánk nevét adó legnagyobb magyarról? – Mert gondolatai ma is nagyon fontosak.
Gróf Széchenyi István hatalmas és páratlan életműve, nem csak a saját korában volt kiemelkedő, hanem manapság az utókor számára is igen fontos értékeket hordozó forrás. Az emberiség jövőjéért aggódó humánus gondolkodása és cselekvő hazaszeretete minden magyar számára példaértékű. Nem véletlenül nevezték őt a leghívebb és a legnagyobb magyarnak.

Tisztelt Vendégeink, Szülők, Kollégák! Kedves Gyerekek!

Különös alkalom a mai Széchenyi napi ünnepség, amely összeköt múltat, jelent s jövőt, és az újrakezdés és az egészség mellett a partnerségről, a jövő építéséről is szól. A jövő pedig azoké, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani, és az együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló, a tapasztalataikat egymás között megosztó egyénekből végül egy jó közösség formálódik.
Iskolánknak régóta szívügye az egészséges életmód népszerűsítése. Pedagógusaink fontosnak tartják a gyermekek egészséges életmódra nevelését. Napjainkban egyre inkább felértékelődik az egészség, amely a legdrágább kincsünk.

Elsőrendű feladatunk, hogy megteremtsük az egészséges élet: a mozgás, a táplálkozás, a munkakörülmények, a környezet és a sportolás egészséget védő feltételeit. S ehhez kiváló lehetőséget teremt az, hogy a Magyar Vöröskereszttel szorosabbra fonjuk kapcsolatunkat a bázisiskolai program keretében.
Ünnepségünkön örömmel jelentem be, hogy egy pályázat nyomán a Tiszadobi Általános Iskola megkapta a „Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskolája” megtisztelő címet.

A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola programját már 2001-ben elindította. A címet elnyerő intézmények beépítik a vöröskeresztes alapelveket a nevelésbe, oktatásba, és teljesítik az előírt követelményeket. Például a diákok elsősegélynyújtást tanulnak, közösségi, humanitárius szerepet vállalnak.

A mi iskolánk évek óta követi, segíti a Magyar Vöröskereszt célkitűzéseit, munkáját. Gyűjtöttünk már adományt, jeleskedtek diákjaink elsősegélynyújtásban Királyné Réthi Julianna vöröskeresztes tanárelnök irányításával.

A bázisiskolai feladatok és az iskolai nevelési értékeink egybecsengenek, erősítik egymást. Működik elsősegélynyújtó szakkör iskolánkban, és szeretnénk önkéntesek bevonásával a felnőttek felé is nyitni. Mindemellett részt veszünk a véradás szervezésében is. Évente szervezünk egészségnapot, melyhez segítséget kérünk az iskolaorvosunktól, a védőnőnktől, a gyógyszerészünktől és minden egészségügyben dolgozótól.

A Bázisiskola Program keretében a Vöröskereszt fontos szerepet kap az iskolánkban: a tanulóink a Szervezet tevékenységét közelebbről megismerhetik, és lehetőségük van a Vöröskereszt programjain részt venni.

Iskolatörténeti szempontból is jelentőséggel bír a bázisiskolává válás, hiszen egy újabb lépést tettünk iskolánk jövőjének épülése terén.
Az ünnepség második felében hivatalosan is felavatjuk a bázisiskola táblát, s ezután még szorosabbra fonjuk tevékenységünket a Vöröskereszttel, segítve egymás munkáját az ifjúság bevonásával, az ifjúság és a felnőtt lakosság egészségéért, életkörülményeink javításáért.

Kedves Gyerekek! Szülők! Kollégák! Tisztelt Vendégeink!

Rendhagyó Széchenyi napi ünnepségünk folytatásaként a tanulóink verssel emlékeznek iskolánk névadójára, Széchenyire, majd a Diákönkormányzat helyezi el a Széchenyis diákok nevében a megemlékezés koszorúját az Aulában lévő Széchenyi Emlékfalon.

A koszorúzást követően Szarkáné Kövi Márta a Vöröskereszt megyei igazgató Asszonyának köszöntője hangzik el, aztán néptáncos tanulóink lépnek színre, majd a bázisiskolai tábla leleplezésére kerül sor.
Köszönöm eddigi és kérem a további megtisztelő figyelmüket, figyelmeteket.

Tiszadob, 2015.szeptember 21. hétfő

Vitányi György
igazgató

Megszakítás