Iskolai alapítvány

iskolai alapítvány logója

A Széchenyi István Iskolai Alapítvány Tiszadobon

A Széchenyi István Iskolai Alapítványt, immár több mint 20 évvel ezelőtt, 1992-ben hívták életre alapítói, annak a nemes célnak megvalósítása érdekében, mely a település iskolájába járó tanulók egész személyiségfejlődését kívánja segíteni a hivatalosan engedélyezett Alapító Okirata alapján.

Alapító: az Általános Iskola a Tiszadobi Önkormányzat anyagi támogatásával.

Az Alapítvány létrehozásának kezdeményezője, szervezője: Vitányi György iskolaigazgató.

Jelenlegi vezetői: Tóthné Balázs Krisztina elnök és Fábriné Somlyai Beáta titkár.

Anyagi és erkölcsi támogatásával az alábbi kiemelt célokat irányozza meg az Iskolai Alapítvány:

– Iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítása
Ennek érdekében pl. az utóbbi 5 tanévben ösztöndíjprogramot dolgozott ki az Alapítvány az Önkormányzattal és az Iskolavezetéssel karöltve.
E programnak köszönhetően több diák jutott angol alapfokú nyelvvizsgát tanúsító bizonyítványhoz.

– A tehetséges gyerekek oktatásának segítése
Az Alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten több tanulmányi verseny nevezési díját felvállalja, ill. különféle kulturális programon való részvétel utazási költségeinek fedezésétől sem zárkózik el.

– A tanulók táboroztatásának, országjárásának segítése
Több alkalommal támogattuk az Erzsébet-program keretében megvalósult nyári táboroztatás útiköltségét.

– Az alapfokú művészeti képzésben résztvevők támogatása
Rendkívül jó kapcsolatot ápol az Alapítvány a Művészeti Iskola vezetésével, pályázati lehetőségek kiaknázásában is közös szerepet vállalnak.

Az Alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, aki a szervezet céljaival egyetért.

Sajnos, az anyagi források apadóban vannak, mely gátat szab a minél színesebb és tartalmasabb munkának.

A pályázati lehetőségeket a közhasznúság „nem léte” szűkíti egyre jobban.

A jövő közös célja és felelőssége új anyagi források keresése, aktívabb, sikeresebb pályázati élet.

Tiszadob, 2016. június 1.

Vitányi György
igazgató

Megszakítás