Iskolakert program

 

 

 Az iskolakert indítását az Országos Iskolakert-fejlesztési Program, Iskolakert Alapozó Alprogram tette lehetővé 2019-ben, a szükséges eszközök biztosításával és szakmai segítségnyújtással.

 

 

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara saját iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot indított ez év januárjában. Az Agrárminisztérium támogatásával az „Országos Iskolakerti – Fejlesztési program” keretében iskolánk pályázatot nyújtott be a „Iskolakerti Alapozó Alprogram 2019” beindítására.
Tapasztalataink szerint sajnos a falusi gyerekek is egyre inkább eltávolodnak a természettől, ezzel kapcsolatos ismereteik, tudásuk szegényes. Szeretnénk ezen a területen is fejlődést elérni, hisz falun nagyobbak a lehetőségek, a tárgyi feltételek szinte adottak.

Vezetőségünk úgy döntött, hogy felmenő rendszerben, kezdésként az alsó évfolyamok bevonásával próbálunk kapcsolódni az előzőekben említett programhoz. Előzetesen természetesen beszereztük az ott dolgozó pedagógusok véleményét. Az alsós munkaközösségnek is tetszett a gondolat, és „védnökséget” vállaltak a program beindítása mellet. A szülői munkaközösség támogatásával felmértük a lehetőségeinket és külső segítséget is igénybe véve (Tiszavirág Horgász Természet-és Környezetvédő Egyesület) egy átfogó programtervezetet készítettünk melynek egyik eleme az iskolakert működtetése. Kiemelt feladatként tekintjük a természet és környezet megismertetését, annak védelmét. Távolabbi célunk az „Ökoiskola” cím elnyerése.

Pályázatunkat határidőre elküldtük, február 18-án megkaptuk az értesítést az Iskolakertekért Alapítványtól melyben értesítettek arról, hogy pályázatunk nyert.
Március elején e-mail-ben is és telefonon is felvettük a kapcsolatot az Iskolakertekért Alapítvány képviselőjével és az Ökológiai Intézet munkatársával, aki az alapítvány megyei kertészeti mentora. Megbeszéltük a további feladatokat. A mentortól kapott tanácsok után a Táncsics utcai iskola udvarán kijelöltük az iskolakert helyszínét melynek területe közel 80 m2. Az ott lévő bokrokat és cserjéket átültettük a kerítés melletti részre, mely megszűri az utca felől poros levegő beáramlását. Szülői segítséggel felástuk, majd egészen mélyen felrotáltuk a kijelölt területet és vártuk a további instrukciókat.

Április 1-én bejelentkeztünk a 2019.04. 26-27 Gödöllőn és a 2019. 05. 10-11-én Debrecenbe megrendezésre kerülő továbbképzésre. Iskolánkból Tóth Milán tanítót jelentettük be, aki egy fiatal agilis a programban szívesen részt vevő pedagógus.
Előzetes telefonos egyeztetés után április 2-án F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa és az Iskolakertekért Alapítvány megyei kertészeti mentora, április 8-án pedig az Iskolakertekért Alapítványtól Pauliczky Nóra elnök asszony személyesen meglátogatott bennünket. Megnéztük a helyszint, megbeszéltük a további lehetőségeinket. A mentorunk rendelkezésünkre bocsájtott az iskolakert műveléséhez a későbbiek folyamán jól alkalmazható „infografikák” fénymásolatait.

A fenntartó a Nyíregyházi Tankerület megkötötte a szerződést az Alapítvánnyal, ezzel párhuzamosan a mentorunk F. Nagy Zsuzsanna elkészítette és rendelkezésünkre bocsátotta a „Tiszadobi kertészeti mentorálás” beszámolóját. Ebben kaptunk egy helyzetfelmérést, részletes tervet a kert kialakításával kapcsolatban, vetőmag kezelési, kertművelési, növényvédelmi, öntözési javaslati tanácsokat, instrukciókat.

Minden készen állt a kertben való ültetésre. Sajnos a program kezdéséhez szükséges eszközöket, magokat a kiszállító technikai okokból csak április 30-án tudta teljesíteni.
Nagy szerencsénkre az időjárás is a segítségünkre volt. A napos és esős órák váltották egymást. Szülői segítséggel újra felrotáltuk a kert helyét, és a Táncsics utcai iskolában lévő 1.-2.-3. osztály tanulói felosztották egymás között a területet. Az ott lévő 70 tanuló és az ott dolgozó pedagógusok nagy kedvvel és akarással nekiláttak a munkálatoknak.

Az egységcsomagban található magvakat sikerült kiegészíteni az Ökológiai Intézet Alapítványától kapott palántákkal, a pedagógusoktól, a szülőktől, és a lakosságtól ajándékozott palántákkal, virágokkal. Külön készítettünk „rácsos virágládákat” melyeket a tanulók lefestettek és beültettek. Vettünk uborkahálót is melyre a fejlődő növényeket szeretnénk felfuttatni. Ezt is felszereltük. A kertünk közepén található egy előzetesen épített madáretető melyre virágot helyeztünk el.

Nagy szükségünk lenne egy olyan esővízgyűjtő kádra, vagy hordóra, amibe a locsoláshoz szükséges esővizet összegyűjthetjük.
Terveink szerint- a pedagógusok javaslata alapján- a nyári szünet idejére is kijelölünk heti egy napot, amikor a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a kert művelésére. Ekkor a gyomlálást, kapálást szükség szerinti locsolást elvégzik és a termést is megkóstolhatják. A kert gondozásával, védelmével a technikai dolgozókat is megbízzuk a nyári szünet idejére.
Összefoglalva örülünk, hogy pályáztunk a programra, mert a kezdeti nehézségek ellenére jelenleg jól állunk. Az eddig betervezett munkálatokat elvégeztük, tanulóink nagy része nagy érdeklődéssel, munkakedvvel tevékenykedik. A szülőktől nagyon jó visszajelzéseket kapunk, támogatják nem csak szóban, hanem tevékeny fizikai munkával is a programot.

A gyerekekkel foglalkozó pedagógusok teljes mértékben melléálltak az ügynek. Nagyon szükségesnek tartják nem csak a program által nyújtott ismeretek bővítésének lehetőségét, hanem a munkára nevelés területén is előrelépést jelent. Jó döntésnek bizonyulhat az is, hogy az alsóbb osztályokkal kezdve felmenő rendszerben szándékozunk bevezetni a programot. Tapasztalataink szerint az alsós tanulók sokkal kedvezőbben viszonyulnak még a fizikai munkához, szorgalmasabbak, fogékonyabbak.
Bizakodással nézünk a jövő elé, reméljük a továbbiakban is eredményes munkálatokról számolhatunk be.

Tiszadob, 2019. 05. 27.

Tisztelettel : Oláh Károly intézményvezető helyettes

Megszakítás