Hirdetmény az 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Nyíregyázi Tankerületi Központ Hirdetménye a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról


A Nyíregyházi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §. (7) bekezdése alapján továbbá a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22 §. (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás ideje a 2022/2023. tanévre:

  1. április 21. (csütörtök)  8:00 – 18:00 óra
  2. április 22. (péntek) 8:00-16:00 óra

A Nyíregyázi Tankerületi Központ Hirdetménye

Megszakítás