Eseménynaptár május – június

2019. MÁJUS

– DIFER—visszamérés, eredmények elemzése
Felelős: Királyné Réthi Julianna mk. vez., Tóth Erzsébet

– Diákolimpia: atlétikai többpróba és egyéni felmenő rendszerű versenyek
Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

– A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata, mérése 2019. május (NETFIT)
Felelősök: Fábri Zoltán, Kovács János

– Informatikai verseny Tiszavasvári Szakképző Iskola
Felelős: Király János

– Osztálykirándulások — április–május
Felelősök: osztályfőnökök

– Rigó énekeljen: döntő – alsó tagozat 2019. május 9-10.
Felelősök: Porkolábné Gadnai Katalin

– „Széles a Tisza” Hagyományőrző találkozó 2019.05.11 – Tiszalök
Felelős: Szabó Péterné tánctanár, Pethéné Puskás Erika mk. vez.

– Elsősegélynyújtó Verseny Budapest részvétel a levelezős versenyek döntőiben
eredménytől függően
Felelős: versenyszervezők

– Angol nyelvi mérés 6. és a 8. évfolyamon 2019. május 22.
Felelős: Polonkai Ibolya igazgató-helyettes, Barócsi Mária

– Úszás oktatás Tiszavasváriban május 22-től június 13-ig a mellékelt beosztás szerint.

– Országos Kompetenciamérés: 6. és 8. évfolyamon 2019. május 29.
(Alapkészségek megléte: olvasás és szövegértés, matematikai eszköztudás)
Felelős: Oláh Károly igazgató-helyettes, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

– 2019. május 24. péntek: EFOP Családi Nap – Egészségnap – Diákönkormányzat napja –
Gyermeknap
Felelősök: Polonkai Ibolya igh., Oláh Károly igh., Balogh Marianna mk. vez., Királyné Réthi
Julianna mk. vez., Pethéné Puskás Erika mk. vez., osztályfőnökök, ISZMK

Naplózás: Az 1-3 órát tanmenet szerinti témákkal kell beírni. A 4-5-6. órák és a délutáni
foglalkozások témája EFOP Családi Nap – Egészségnap.

 

– KRÉTAKÖR művészeti verseny: 2019. május 17. péntek – Tiszalök –Külön forgatókönyv szerint.
Felelős: Polonkai Ibolya ig.-hely., Oláh Károly ig.-hely., Balogh Marianna mk. vez., Királyné Réthi Julianna mk. vez., Pethéné Puskás Erika mk. vez.,Szabó Péterné tánctanár

– Öhönforgató – Tiszavasvári – 2019. május 18. szombat
Felelősök: Oláh Károly ig.-hely., Pethéné Puskás Erika mk. vez., Szabó Péterné tánctanár

– Év végi felmérések, kimeneti mérések
Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, Polonkai Ibolya mérési vezető, mérési-értékelési csoport

 

– MLSZ – Bozsik focitorna III.-IV. forduló
Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

– Jutalom mozilátogatás a művészeti iskolásoknak
Felelős: Pethéné Puskás Erika

– Május 31-ig Önértékelés önfejlesztési terveinek elkészítése
Felelős: BECS tagjai, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

 

2019. JÚNIUS

– Nemzeti összetartozás napja: 2019. június 04. – Települési megemlékezés
– Művészeti napok: 2019. június 05 – június 06. — Záróvizsgák, vizsgakiállítás

Felelős: Pethéné Puskás Erika művészeti munkaközösség-vezető és a munkaközösség tagjai

– Pedagógusnap: 2019. június 07. 1400 – Széchenyi terem
– A felső tagozatos tanulók tanulmányi jutalom kirándulása Budapestre június 7. péntek – önköltséges (vonattal)
Felelős: Polonkai Ibolya igazgató-helyettes, Pethéné Puskás Erika mk. vez., és az érintett tanulók osztályfőnökei

– Intézményi Intézkedési Terv elkészítése az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében

A kompetenciamérésre való felkészülés eredményének, hatékonyságának az értékelése
Felelős: Polonkai Ibolya mérési vezető, Vitányi György igazgató

– Művészeti Záró Mulatság – június 13.
Felelős: Pethéné Puskás Erika mk. vez.

– Meghívásos strandfocitorna /Tiszavasvári/
Felelős: Fábri Zoltán, Kovács János

 

 Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. péntek

 

TÁBOROK

Ideje (-tól –ig) Tábor neve: Tábor helyszíne: Táboroztat: Tanulók:
2019.06.17-22. EFOP3.3.5. Tiszabecs Dohos Andrea 10 fő 7-8. évf.
2019.06.17-22. EFOP3.3.5. Tiszadob Tóthné Lakatos Ildikó
Pethéné P. E.
20-25 fő 4. évf.
2019.06.17.-21. EFOP-1.5.3-16-napközis étk. Tiszadob Kovács János
2019.06.24.-28. EFOP-1.5.3-16- napközis étk. Tiszadob Tóthné Lakatos Ildikó
2019.07.01.-05. EFOP-1.5.3-16- napközis étk. Tiszadob Tóthné Lakatos Ildikó
2019. 07.08.-12. EFOP-1.5.3-16- napközis étk. Tiszadob Ledniczky Mónika

-Osztályozó értekezlet: 2019. június 11. kedd 1400 óra- 1-4. évfolyam;
Felelős: Vitányi György igazgató, Oláh Károly igazgató-helyettes, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

– Osztályozó értekezlet: 2019. június 12. szerda 1400 óra- 5-8. évfolyam Felelős: Vitányi György igazgató, Oláh Károly igazgató-helyettes, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

– Ballagás: 2019. június 15. szombat 900
Felelős: 7–8. évfolyam osztályfőnökei, Polonkai Ibolya ig.-hely., Oláh Károly ig.- hely.

– Tanév végi osztályozó vizsgák: 2019. június 17-18. hétfő-kedd
Felelős, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

– Naplók lezárása, dokumentációs, adminisztrációs feladatok. Keltezés 2019. június 14.
Felelős: Oláh Károly igazgató-helyettes., Polonkai Ibolya ig.-hely., Oláh Károly ig.- hely.

– Tanévzáró ünnepség: 2019. június 20. csütörtök 800

-Tanévértékelő ünnepség 2019. június 20. csütörtök 900 — Széchenyis Tanulók jutalmazása
Felelős: Vitányi György ig., Oláh Károly igh., Polonkai Ibolya igh., Pethéné Puskás Erika, Királyné Réthi Julianna mk. vez., Balogh Marianna mk. vez.

– Tanévzáró értekezlet: 2019. június 27. csütörtök
Beszámolnak: igazgató, igazgató-helyettesek, munkaközösség-vezetők, ISK, mérés-értékelési csapat
Felelős: Vitányi György igazgató, Oláh Károly igazgató-helyettes, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes

– 2019. június 28. Az intézményi Intézkedési Terv véglegesítése és megküldése a Fenntartónak.
Felelős: Vitányi György igazgató, Polonkai Ibolya igazgató-helyettes, Oláh Károly igazgató- helyettes

– Nevelőtestületi csapatépítő tanulmányút: 2019. július 02. kedd
Felelős:Balogh Marianna mk. vez., Pethéné Puskás Erika mk. vez.

 

Tiszadob, 2019. május 14.

Vitányi György
igazgató

Megszakítás