Kategória: Egyéb

Tájékoztató a 2020-2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 15.-16.-17.-én naponta 08.30.-15.30 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tájékoztatás a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulóink!

A 2020/2021. tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését érintő – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre – az alábbiakban tájékoztatásul küldöm Önöknek az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozatát a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

Tisztelettel: Oláh Károly mb. intézményvezető

Hasznos linkek

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez

 

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020.(III.14.) számú Korm. határozatával döntött a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján indokolt esetben elsősorban akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a tankerületileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a tankerületileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyerekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A munkaerőpiac működése érdekében elvárás, hogy minden településen ahol mutatkozik szülői igény, folyamatosan biztosítva legyen a napközbeni gyermekfelügyelet. Ennek érdekében tájékoztatom, hogy amennyiben igényli gyermeke napközbeni kiscsoportos felügyeletét és megfelel a fentiekben meghatározottaknak jelezze előző nap 12.00 óráig az iskola 06/42 722-674 telefonszámán, vagy a tiszadobisk2018@gmail.com címen.

Tisztelettel: Oláh Károly mb. intézményvezető

Iskolakert fenntartása a távoktatási munkarend ideje alatt

 

Kedves Kertvezetők!

 

Az Iskolakerti Alapozó Alprogram I. ütemének nyertes intézményeiként az iskolakerteteket idén is fenn kell tartani. Levelünk a programban való részvételetek és a jelenlegi helyzet okozta nehézségek együttállásával kapcsolatos.

Természetesnek tartjuk, hogy nektek, mint pedagógusoknak a legfőbb feladatotok az oktatás online megszervezése, a gyerekek nyugodt és kiegyensúlyozott irányítása. A digitális távoktatásra való átállás bokros teendői között azonban felmerült a kérdés:

Mi lesz most az iskolakerttel?

Hogyan műveljük a kertet gyerekek nélkül?

Kikre számíthatunk?

Hogyan tovább, ha újrakezdjük az oktatást?

Ezekben az időkben az iskolakertre úgy tudunk tekinteni, mint olyan területre, amit előre megfontolva, kicsit irányítva, de átmenetileg magára hagynak.

Javaslunk néhány egyszerű lépést, amik abban segítenek bennünket, hogy ősszel mennél kevesebb kárral tudjatok nekikezdeni a kerti munkáknak.

Ajánlásainkat honlapunkon olvashatjátok az alábbi linken:

http://www.iskolakertekert.hu/index.php/hu/185-tavoktatas

Kaptatok tavaly egy nagy csomag vetőmagot, amiből valószínűleg maradt néhány zacskó, azt ha nem tudjátok elvetni, rakjátok el a jövő évre, illetve talán még ősszel tudtok belőle hasznosítani.

 

Üdvözlettel:

Iskolakertekért Alapítvány

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI

PROGRAM

www.iskolakertekert.hu/alapozo

Intézményvezetői pályázat

Tisztelt Szülők!

A 2011.CXC. törvény 67. § (8) bekezdés értelmében: Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Nyíregyházi Tankerületi Központhoz egy érkezett, melyet az alábbiakban teszünk közzé.

Bárány Attila intézményvezetői pályázatát ezen a linken olvashatja el.

Lázár Ervin program

Lázár Ervin Program

„A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.

A programot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét:

 1. évfolyam: bábeladás bemutatása az oktatási intézményben
 2. évfolyam: előadó-művészi produkció bemutatása az oktatási intézményben
 3. évfolyam: színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
 4. évfolyam: komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy           koncerttermekben
 5. évfolyam: színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
 6. évfolyam: cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi Nagycirkusz)
 7. évfolyam: előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
 8. évfolyam: színházi előadás bemutatása Budapesten (kőszínház)

A Lázár Ervin Program lehetővé teszi, hogy az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató farmot is meglátogassanak a tanulók.”

 

Lázár Ervin életéről itt olvashat többet!

Vitányi György Igazgató Úr nyugdíjazása!

Kedves Igazgató Úr!

Elérkezett életedben az a nap, amelyet vártál is és nem is!
Titokban biztos sokat gondoltál rá, most ám az öröm és szorongás élményét is érzed.

Öröm: mert megélted a pillanatot
– mert jó egészségben élted meg
– mert elégedett lehetsz az elvégzett munkáddal
– mert emlékezni fognak Rád sokan
– mert élvezheted a megérdemelt pihenést
– mert a családdal, unokáiddal teheted szebbé napjaidat

Szorongás és félelem:
– milyen napok jönnek ezután
– hogyan tudsz elszakadni eddigi tevékenységedtől
– tartalmasak lesznek-e a napjaid?

Biztos vagyok benne, hogy az örömteli pillanatokból lesz jóval több.
Nem fogsz elszakadni teljesen tőlünk, hiszen itt vagy a szomszédban!
Tudom tanácsodra, segítségedre mindig számíthatunk és nemcsak mi, hanem más intézmények is — hiszen a megszerzett tudásod átadása mindig is fontos volt számodra.
Példás életutad ismertetésével szeretnék búcsúzni Tőled kollégáim nevében is, és kívánunk örömteli, gondtalan nyugdíjas éveket.
Kedves családod körében bizonyára sok boldog óra vár Rád, több időt tölthetsz kedvelt hobbiddal a kertészkedéssel, és tovább folytathatod a kis palánták nevelését, mint tetted eddig az iskolában.

Polonkai Ibolya Intézményvezető helyettes búcsúbeszédének részlete

A teljes dokumentum itt tekinthető meg.

Krétakör művészeti verseny

Ismét arany eső a Krétakör Művészeti versenyen.
Május 17-én (pénteken) a néptánc tanszak három csoportja – UGRI-BUGRI, CSICSERGŐK és KALAMAJKA – megméretette magát a IX. Krétakör Művészeti versenyen, ami Tiszalökön került megrendezésre.

Mellettük 1 fő szóló- és 4 pár duó kategóriában is minősítést szereztek. EREDMÉNYEK:
UGRI-BUGRI csoport (1. osztályosok)– ARANY minősítés – „Játszunk táncot”
CSICSERGŐK csoport (2-3. osztályosok) – ARANY minősítés – „Elindultam szőrt kötni” Moldvai táncok
KALAMAJKA csoport (4-7. osztályosok)- ARANY minősítés – Bukovinai táncok

Szóló kategória:
Jónás Bence – kísérője Balogh Amanda – ARANY minősítés –Cigány botoló és cigánytánc

Duó kategória:
Kiss Amanda – Zsóri Attila – ARANY minősítés – Somogyi ugrós
Kiss Valentina – Tóth Ketrin Lilla – ARANY minősítés – Somogyi ugrós
Balogh Amanda – Jónás Bence – ARANY minősítés – Páros silladri
Budai Dominik – Horváth József – ARANY minősítés – Páros silladri

Felkészítő pedagógus – Szabó Péterné, akit a zsűri ebben az évben is a KRÉTAKÖR LEGEREDMÉNYESEBB PEDAGÓGUSA díjjal jutalmazta.

GRATULÁLUNK MINDENKINEK!

Következő oldal » « Előző oldal
Skip to content