Kategória: Egyéb

Nyíregyházi Tankerületi Központ FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:
Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

A beiratkozás időpontja: 2021. április 15-16.

Részletes tájékoztatás a járványügyi helyzetnek megfelelően később kerül kiadásra.

 

http://www.tiszadobi-szechenyi-iskola.hu/wp-content/uploads/beiratkozási-tájékoztató.pdf

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. március 8-tól március 31-ig szülők igénye, és kérelme alapján intézményünk gyermekfelügyeletet biztosít.
Felhívom a szülők figyelmét a gyermekfelügyeletet valóban csak a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés vagy a védekezésben való részvétel miatt – vegyék igénybe.

Bárány Attila
intézményvezető

Szülői tájékoztató az iskola látogatási rendjéről

Tisztelt Szülők!

A járványügyi helyzetre való tekintettel az iskolába történő belépés sem a szülőknek, sem a gyerekek kísérőinek nem lehetséges.

Az iskolai látogatás – halaszthatatlan, indokolt esetben – csak telefonos egyeztetés után, Bárány Attila intézményvezető előzetes engedélyével megoldható. Hívható iskolai telefonszám a 06/42 722-674, vagy fontos ügyekben a 06/30 165-2197-es intézményvezetői mobilszám.

A pedagógusokkal a személyes találkozót lehetőség szerint kerülni szíveskedjenek. A kapcsolattartás telefonon, vagy valamilyen online felületen történjen.

Az iskola látogatásakor a maszk viselése kötelező.

 

Tanévkezdés

Tisztelt Szülők!

Értesítjük a tiszelt lakosságot, a tanév kezdésével kapcsolatosan.

A tanév első napja: 2020. szeptember 1., kedd

Ezen a napon minden tanuló az osztálytermében az osztályfőnökétől veheti át tankönyvcsomagját – táskával úgy készüljenek!

Gyülekező:

Első osztályosoknak:  8:45 órakor a Napsugár óvodában. Gyerekenként 1 felnőtt kísérő jöhet, akik számára a maszk viselése kötelező.

A többi osztály a megszokott módon 7:45 óráig a tantermükben gyülekeznek.

A 2.a és 4.a osztály tanulói az idei tanévben a Mátyás király utcai „Nagyiskolában” fognak kezdeni, őket ott várja az osztályfőnökük. Ezen a napon a megjelenés mindenkinek alkalomhoz illő öltözetben történik.

Szülők a főbejáratig kísérhetik a gyerekeket! Az iskola épületében szülő nem tartózkodhat!

 

Hagyományos tanévnyitó ünnepség csak az elsősöknek lesz: 9:00 órától a Táncsics úti „Kisiskola” udvarán

ROSSZ IDŐ ESETÉN AZ OSZTÁLYTEREMBEN LESZ SZÁMUKRA AZ ÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG.

A SZÜLŐK JELENLÉTE NÉLKÜL!!!

 

Ebéd után a tanulók hazamehetnek. Szükség esetén 16:00-ig délutáni felügyeletet biztosítunk.

Tájékoztatás végzős búcsúztatásról

Kedves Nyolcadikos Tanulóink, Kedves Szülők!

Iskolánk minden dolgozója nagyon sajnálatosnak találja, hogy a koronavírus okozta rendkívüli helyzet miatt a nyolcadikos tanulóinktól nem tudunk a hagyományos ballagási rendezvény keretében elbúcsúzni. Mint köztudott a veszély elkerülése érdekében különböző egészségügyi rendelkezések betartására vagyunk kötelezettek. Ezek maximális figyelembevételével igazgatóságunk a két osztályfőnök és a két nyolcadikos szülői munkaközösség vezetővel – a mai nap folyamán – egyeztetést folytatott, és a következőket döntötte.

Szeretnénk, ha a most végzős tanulóinknak is ünnepélyesebbé tudnánk tenni az iskolánktól való elválást ezért- az önkormányzattal karöltve -2020. június 19.-én (pénteken) 09.00 órától a 8/a osztály tanulóinak, 09.30 órától a 8/b osztály tanulóinak ünnepélyes bizonyítványosztást és búcsúztatást tartunk iskolánk udvarán. Az ünnepség megtartására csak nagyon szűk létszámkeretek betartásával van lehetőség, ezért csak a tanulók megjelenésére van lehetőség. Tudom nagyon nehéz ezt a szülőknek, hozzátartozóknak így elfogadni, de kérem a megértésüket, hisz a családtagjaink, szeretteink, hozzátartozóink egészségénél semmi nem lehet fontosabb. Bár az ünnepség megtartását szűk időkeretre terveztük kérek minden végzős tanulónkat, hogy az alkalomhoz illő ünnepi ruhában jelenjen meg. Rossz idő esetén-mivel az iskola épületében nem tarthatjuk a búcsúztatást- a Réti Mátyás Faluházban történik tanulóink útra bocsájtása.

Köszönöm a megértésüket!

Üdvözlettel: Oláh Károly mb. intézményvezető

Erzsébet napközis tábor

Kedves Szülők!

Az idei nyáron is van lehetőség pályázni intézményünknek az Erzsébet napközis
tábor programjaira az 1-8. évfolyamosok számára. Az előző évekhez hasonló
tematikával. A jelenlegi információink szerint a tábor 10 fős csoportokban 1
pedagógus felügyeletével fog megvalósulni.

A táborok tervezett időpontja: 2020. június 29.-2020. augusztus 21. között.

Ezúton szeretnénk felmérni, hogy a tanítási év utolsó napját (2020. június 15.)
követően igénylik-e gyermekük számára a nyári szünetben a gyermekfelügyeletet,
illetve a napközis Erzsébet-táborok helyben történő szervezését.

Kérjük, hogy gyermekfelügyeleti, illetve az Erzsébet-táborban való részvételi
igényüket 2020. május 25-ig (hétfő) jelezzék számunkra a következő e-mail címen
(a gyerek(ek) teljes nevével, osztályával együtt) Oroveczné Újszászi Irén
iskolatitkárnak.

E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

Tisztelettel : Oláh Károly mb. intézményvezető

Tiszadob, 2020. 05. 21.

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott, tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.

Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

4456 Tiszadob, Mátyás király utca 7.; Tel.: 06-42-722-674; E-mail: tiszadobisk2018@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere

Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat. Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre

A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény (adatkezelő) számára.

Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges. A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a tanulók személyes adatait.

Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja

 • az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása,

 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és

 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.

Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép, videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon törölni köteles.

Adatbiztonság

Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.

A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati lehetőségek

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása, illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) személyének azonosításához kötött.

Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja ezeket a jogokat.

Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen felvételek készültek.

Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:

A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:

Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy

 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá

 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Tájékoztató a 2020-2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola1.

 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2 kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 15.-16.-17.-én naponta 08.30.-15.30 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


1 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

2 Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Tájékoztatás a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulóink!

A 2020/2021. tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését érintő – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre – az alábbiakban tájékoztatásul küldöm Önöknek az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III.25.) határozatát a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

Tisztelettel: Oláh Károly mb. intézményvezető

Hasznos linkek

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez

 

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 1102/2020.(III.14.) számú Korm. határozatával döntött a tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről. A Korm. határozat 1. d) pontja értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján indokolt esetben elsősorban akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a tankerületileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a tankerületileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyerekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

A munkaerőpiac működése érdekében elvárás, hogy minden településen ahol mutatkozik szülői igény, folyamatosan biztosítva legyen a napközbeni gyermekfelügyelet. Ennek érdekében tájékoztatom, hogy amennyiben igényli gyermeke napközbeni kiscsoportos felügyeletét és megfelel a fentiekben meghatározottaknak jelezze előző nap 12.00 óráig az iskola 06/42 722-674 telefonszámán, vagy a tiszadobisk2018@gmail.com címen.

Tisztelettel: Oláh Károly mb. intézményvezető

Következő oldal » « Előző oldal
Skip to content