A tanítói felügyelet időtartama: 7-18 óra

A nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 27. §. (2) bekezdés kimondja:

 

Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak,

továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről.

 

Bárány Attila         

igazgató         

Megszakítás