A ballagási rendezvény helyszínére történő áthaladás és részvétel rendje:

       Tisztelettel kérjük a ballagási ünnepségen résztvevőket, hogy csak láztalanul, és egészségesen vegyenek részt az ünnepségen! A ballagó diákok és az iskola dolgozói a főbejáraton a testhőmérséklet mérési ponton át jöhetnek be az intézményünkbe.
       A szülők, vendégek az iskola bal oldalán lévő nagykapun keresztül érkezhetnek meg. A nagykapunál ideiglenesen érintés nélküli testhőmérséklet mérési pontot alakítunk ki. Minden ballagó diákhoz  a korábban jelzett maximum 4 fő meghívott személy helyett korlátlan számban MINDENKI részt vehet.
      A ballagás napjára az előrejelzések szerint kánikula várható. Kérem, hogy ezt mindenki vegye figyelembe!
      A meghívottak a járványügyi szabályok betartása mellett az intézmény területén kötelesek szájat és orrot eltakaró maszkot viselni. A maszkhasználatról kivételt képeznek a 6 év alatti gyerekek, valamint a ballagó diákok és a fellépők.
Tiszadob, 2021. június 10.
                                                                                     Bárány Attila intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tanévzáró ünnepség 2021. június 17-én (csütörtökön)  8:00-tól lesz megtartva az intézményünkben. Az 1.a és a 3.a osztály tanulói is a főépületbe (Nagyiskolába) jönnek. Az ünnepség a hatályos jogszabályoknak megfelelően zártkörű, külső személy (szülő, családtag) nem vehet részt, az iskola területén nem tartózkodhat.  Az ünnepség után kb. 9:00-kor a tanulók hazamennek. A tanulót kísérő szülők az iskola bejárati ajtaja előtt várakozhatnak a járványügyi szabályok betartása mellett.

Tisztelt ballagtató Szülők/Gondviselők!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2021. június 19-én (szombaton) 9:00-tól tartandó ballagási ünnepségünkre.

A veszélyhelyzetre való tekintettel az ünnepség intézményünk nyitott, épületen kívül eső belső udvarán kerül megrendezésre.

Eső esetén a rendezvény zárt iskolai körben kerül megrendezésre a tornateremben. Az így megtartott ünnepségre, a járványügyi helyzetre való tekintettel meghívott vendég nem vehet részt!

 

A ballagási rendezvény helyszínére történő áthaladás és részvétel rendje

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2021. április 19-től az intézményvezető engedélyezheti a távolmaradást alsó tagozatos tanulóink számára. A szülőknek írásban kell jelezni ez irányú szándékát. Arra nincs lehetőség, hogy ezzel párhuzamosan digitálisan is folytatódjon az oktatása, arra viszont van, hogy a tananyagot és a házi feladatot megkaphassák a hiányzó gyerekek.

Aki 250 óránál többet hiányzik, és a tanuló teljesítménye a tanév során nem volt elegendő számú érdemjeggyel értékelhető, a tantestületünk döntése alapján a tanítási év végén osztályozó vizsgán adhat számot a megszerzett tudásáról.

Továbbra is kötelező lesz iskolánkban a  hőmérsékletmérés, a közösségi tereken a megfelelő távolságtartás és fertőtlenítés.

Az emberi erőforrások minisztere 21/2021.(IV.16.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló határozat alapján:

Ha a szülő igényli, a tanulók felügyeletét 2021. május 10. napjáig az általános iskola 5-8. évfolyamán meg kell szervezni.

Ha bármely kérdés felmerül, továbbra is bátran hívhatnak (06 42) 722 674 vagy a (06 30) 165 2197 telefonszámon.

Tiszadob, 2021. április 16.

Bárány Attila

intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolánk alsós tagozata (első négy évfolyama) április 19-én, hétfőn kinyit, ettől a naptól kezdve a gyerekek hagyományos módon jöhetnek újra az iskolába.

A felsősöknek a személyes találkozással járó első tanítási nap május 10-én, hétfőn lesz. Számukra továbbra is marad az otthoni digitális oktatás.

Ismételten kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy beteg gyermeket továbbra sem engedjenek az intézményünkbe.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Az általános iskolai beiratkozás kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:

 

Amennyiben a gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Az emberi erőforrások minisztere által hozott 19/2021. (III.10.) határozata alapján Önnek lehetősége van arra, hogy gyermekének 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskola első évfolyamára történő beiratkozását online formában tegye meg. Online beiratkozás esetében a szükséges dokumentumok iskolában történő bemutatásának a határideje 2021. szeptember 1.

Az általános iskola felé a beiratkozáshoz szükséges adatok online módon történő beküldését az alábbi felület segíti:

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje 2021. április 10. 0:00 – 2021. április 16. 24:00

Személyesen történő beiratkozás időpontja 2021. április 15-16. (A korábban közölt módon, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.)

Szülői tájékoztatás az általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános
iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles
korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online
formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer
felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

Szülői tájékoztatás, részletes leírás a beiratkozással kapcsolatban

Szülői tájékoztatás az Etika/Hit- és erkölcstan 2021/2022-es tanévre vonatkozóan

Kedves leendő elsős Anyukák és Apukák!!

  1. A Tiszadobi Református Egyházközség évről évre szervezi a református hit – és erkölcstanoktatást a Tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Szükséges, hogy gyermekeink lelki egészségének megóvása érdekében beírassuk őket hit – és erkölcstanoktatásra. Szeretettel várjuk a gyermekeket az órákra, beiratkozásnál válasszák a református hit – és erkölcstan oktatást.

                                                                                        Tisztelettel: Fazekas Alpár, lelkipásztor

  1. A Tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában a korábbi évekhez hasonlóan katolikus hit – és erkölcstant is lehet választani, amit Földes Gábor plébános fog tartani.
  1. Az etika oktatást a A Tiszadobi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozó pedagógusok tartják.

Beiratkozáskor a szülőnek nyilatkozatot kell kitölteni, hogy az adott tanévben melyik lehetőséget választják.

Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

Következő oldal »
Skip to content